#1 for change auditing
Netwrix Auditor

Oprogramowanie Netwrix Auditor jest numerem jeden pośród platform przeznaczonych do audytu i kontroli zmian oraz konfiguracji. Netwrix Auditor gwarantuje całkowitą przejrzystość tego, kto, gdzie i kiedy dokonuje w obrębie całej infrastruktury informatycznej.

Dzięki swym możliwością Netwrix Auditor upraszcza utrzymanie zgodności z procedurami, podnosi bezpieczeństwo i upraszcza analizę przyczyn źródłowych. Obejmuje także najszersze – w porównaniu z jakimkolwiek innym producentem – spektrum kontrolowanych systemów i aplikacji, włączając w to Active Directory, Exchange, Windows Server, SharePoint, VMware, SQL, Office365, Azure, Oracle oraz inne.

 

Netwrix Auditor zapewnia pełną widoczność zmian w infrastrukturze IT:

- Pozwala śledzić zmiany - szybkie ustalenie, kto zmienił, co, gdzie i kiedy.
- Ocena konfiguracji - analiza aktualnych i historycznych konfiguracji wraz z raportami stanu w danym okresie.
- Predefiniowane raporty - ponad gotowych wzorców 200 audytu.
- Integracja z narzędziami SIEM - opcjonalne przekazywanie ważnych danych audytowych do istniejących narzędzi SIEM, wykorzystywanie istniejących procesów, ochrona inwestycji technologicznych.
- Zarządzanie logami wydarzeń - wykrywanie działań nie wprowadzających zmian w logach Windows i Syslog, takich jak logowanie/wylogowanie, wylogowania kont itd.
- Rollback zmian - przywraca stan sprzed nieautoryzowanych lub złośliwych zmian bez powodowania przestojów lub konieczności sięgania do kopii zapasowych.
- Monitoring Integralności Plików (FIM) - monitoring krytycznych plików systemów i treści, zgodnie z wytycznymi polityki zgodności.

 

Platforma Netwrix Auditor wykorzystuje bardzo wydajną architekturę, który konsoliduje audytowane dane z wielu niezależnych źródeł, bez udziału agentów lub przy wykorzystaniu lekkich, nieinwazyjnych trybów pracy. Do składowania danych wykorzystywany jest skalowalny, dwupoziomowy mechanizm (plikowy oraz baza danych SQL) zdolny przechowywać skonsolidowane dane z audytu przez 10 lat (lub dłużej, jeżeli występuje taka potrzeba).