#1 for change auditing
Netwrix Auditor for Nutanix Files

Oprogramowanie Netwrix Auditor for Nutanix Files zapewnia praktyczną inteligencję na temat tego, co dzieje się na serwerach plików Nutanix. Dzięki  Netwrix Auditor for Nutanix Files administratorzy mają szczegółową wiedzę o zmianach w plikach, folderach, udziałach, uprawnieniach oraz odczytach plików. Dzięki tym informacjom można znacząco zmniejszyć ryzyko wycieków danych, zapewnić zgodność z przepisami takimi jak PCI DSS, HIPAA, GLBA i RODO oraz zminimalizować zakłócenia w działalności.

Bez narzędzi innych firm szanse organizacji na ochronę przechowywanych przez nią wrażliwych danych są bardzo niskie. Nie będzie także łatwo wykazać się zgodnością z audytorami. Przy pomocy oprogramowania Netwrix można łatwo zbudować spójną strategię ochrony danych i zgodności, jednocześnie oszczędzając wiele godzin pracy ręcznej.


Najważniejsze cechy Netwrix Auditor for Nutanix Files:

Wykrywanie i klasyfikacja danych
Umożliwia ochronę niejawnych danych, pokazując rodzaje poufnych informacji, a także miejsca gdzie się one znajdują i kto ma do nich dostęp.

Głęboki wgląd w zmiany
Pomaga zidentyfikować działania, które mogą zagrozić krytycznym dla biznesu danym, dostarczając informacje o zmianach w plikach, folderach, udziałach oraz uprawnieniach, w tym informacje o tym, kto, co, kiedy i gdzie.

Kontrola dostępu do odczytu Nutanix
Raporty o tym, kto oglądał, które pliki na serwerach plików Nutanix, dzięki czemu zapewniamy pewność, że nieautoryzowany lub podejrzany dostęp do krytycznych informacji pozostanie zauważony.

Widoczność uprawnień użytkownika
Pokazuje, kto ma dostęp i do jakich danych oraz umożliwia wykrycie wyeksponowanych danych. Można również porównać aktualny stan uprawnień do dowolnego momentu w przeszłości.

Alerty dotyczące wzorców zagrożeń
Informacje o aktywnościach użytkowników, które uznano za najważniejsze, bez względu na to, czy chodzi o masowe usuwanie danych z maszyn wirtualnych, serwera plików czy o zmiany uprawnień użytkowników.

Raporty analizy plików
Zawierają szczegółowe informacje na temat własności i wykorzystania danych i woluminów danych oraz lokalizacje nieaktualnych czy zduplikowanych plików, co pozwala zoptymalizować przestrzeń na serwerach Nutanix i usprawnić procesy zarządzania danymi.

Moduły Netwrix Auditor: