#1 for change auditing
Netwrix Auditor for EMC
netwrix emc

Głęboki wgląd w zmiany danych i dostęp do zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zgodność, bezpieczeństwo oraz dostępność w środowisku pamięci masowej Dell EMC. Ponad trzydzieści predefiniowanych raportów szczegółowo informuje o udanych i nieudanych próbach zmian plików i folderów, odczytaniu danych i modyfikowaniu uprawnień.

Główne funkcjonalności produktu:
- Szybka reakcja na podejrzane działania użytkowników lub atak ransomware. Alerty o nietypowych próbach dostępu i innych wzorcach ryzykownych zachowań zapewniają wiedzę o nielegalnym dostępie do poufnych plików.
- Funkcja wyszukiwania interaktywnego zapewnia natychmiastowe uzyskanie potrzebnych odpowiedzi, takich jak uprawnienia przyznane użytkownikom oraz to, co użytkownicy zrobili w środowisku.
- Ograniczenie dostępu do krytycznych danych poprzez wykrywanie, klasyfikowanie i poświadczanie uprawnień do przechowywanych danych.
- Optymalizacja przestrzeni dyskowej przy pomocy raportów dotyczących pamięci masowej Dell EMC, dzięki którym łatwo zidentyfikować największe pliki, znaleźć duplikaty lub nieużywane pliki.
- Gotowe do użycia raporty zgodności z wymaganiami PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, FISMA / NIST, CJIS, GDPR i innymi.
- Zapewnienie łatwego dostępu do historycznych danych z audytu dla celów dochodzeń dotyczących bezpieczeństwa i audytów zgodności. Dwupoziomowa (oparta na plikach baza danych + SQL) archiwizacja zachowuje pełną ścieżkę audytu przez 10 lat lub dłużej.
- Uproszczone raportowanie poprzez przypisane role (administratorzy systemu, szefowie zespołów i menedżerowie wyższego szczebla), w celu jak najszybszego dostępu do informacji o bezpieczeństwie lub modyfikowania ustawień monitorowania.

 

Moduły Netwrix Auditor: