#1 for change auditing
Netwrix Auditor for Oracle Database

Netwrix Auditor dla Oracle Database jest częścią zunifikowanej platformy widoczności Netwrix Auditor do analizy zachowań użytkowników i ograniczania ryzyka w hybrydowych środowiskach IT. Netwrix Auditor dla Oracle Database umożliwia pełny wgląd w to, co dzieje się w bazach danych dzięki ciągłemu audytowi Oracle Database. Netwrix Auditor dla Oracle Database zapewnia wgląd w wszystkie zmiany i zdarzenia dostępu w tym krytycznym systemie, aby pomóc zmaksymalizować czas przestoju bazy danych i szybciej wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa danych.

Kontrola konfiguracji oraz zmian zachodzących w bazie danych Oracle, a także zdarzeń logowania i dostępu do danych jest niezbędna dla każdej organizacji korzystającej z baz Oracle. Tabele, widoki, procedury składowane, wyzwalacze, role oraz uprawnienia przechodzą codziennie wiele zmian. Ponieważ wszelkie podejrzane działania mogą doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa, konieczne jest śledzenie wszelkich działań występujących w bazach.

Główne cechy narzędzia Netwrix Auditor dla Oracle Database:

Wnikliwe raportowanie zmian na poziomie serwera – Aplikacja przechwytuje wszystkie krytyczne zmiany w konfiguracji Oracle, monitorując instrukcje SQL i uprawnienia oraz inne komponenty serwera, a także dostarcza informacje o tym, kto, co, kiedy i gdzie, oraz wartości przed i po.
Szczegółowe monitorowanie zmian na poziomie bazy danych – Netwrix Auditor informuje o wszelkich zmianach dokonanych w bazie danych i jej zawartości, przechwytując instrukcje SQL, takie jak INSERT, UPDATE i DELETE, dotyczące właściwości tabeli, wyzwalaczy lub innych obiektów bazy danych.
Kompleksowy audyt dostępu - Monitorowanie udanych i nieudanych prób zalogowania się do bazy danych Oracle, a także prób dostępu do danych, dzięki czemu można w pełni kontrolować sesje wszystkich użytkowników i szybko wykrywać niewłaściwe lub złośliwe działanie wokół danych.
Alerty dotyczące wzorców zagrożenia - Umożliwiają szybkie reagowanie na zmiany w krytycznych bazach danych, powiadamiając o działaniach, które wymagają natychmiastowej reakcji, takich jak zmiany uprawnień systemu i usuwanie kolumn.
Raporty i kokpity kontroli Oracle – Program automatyzuje monitorowanie baz danych i pomaga efektywnie kontrolować działania użytkowników, rozszerzając logi audytu Oracle i dostarczając wszechstronne predefiniowane raporty i kokpity menedżerskie z możliwością filtrowania, sortowania i eksportowania.
Wyszukiwanie interaktywne - Netwrix Auditor umożliwia szybkie sortowanie ścieżki audytu Oracle i dopracowywanie kryteriów wyszukiwania do momentu znalezienia głównej przyczyny problemu lub odpowiedzi na konkretne pytanie od audytora.

Moduły Netwrix Auditor: