#1 for change auditing
Netwrix Auditor for Active Directory
AuditorAD

Usługa Microsoft Windows Server Active Directory jest szeroko stosowana przez organizacje o różnej wielkości i we wszystkich gałęziach przemysłu w celu przechowywania informacji o tożsamości użytkownika oraz zapewnienia bezpiecznego dostępu do zasobów firmy. Pozwala ona także określić granice administracji i bezpieczeństwa infrastruktury IT użytkownika.  Jednym słowem Active Directory jest krytycznym elementem w kwestii kontroli bezpieczeństwa firmy.

Skalowalność, elastyczność, łatwość integracji z różnymi systemami i delegacji praw administracyjnych są głównymi przyczynami użytkowania Active Directory jako usługi uwierzytelniającej i katalogowej. Jednak elastyczność i delegacja bez odpowiedniej kontroli może zwiększyć zagrożenie dla poufności, integralności i dostępności krytycznych danych biznesowych i aplikacji.

Netwrix Auditor for Active Directory to kompleksowy program audytujący domenę, który ogranicza zagrożenia bezpieczeństwa i weryfikuje zgodność z wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa oraz regulacjami rządowymi czy branżowymi.  Bazując na wielokrotnie nagradzanej platformie NetWrix Auditor, obejmuje wszystkie aspekty konfiguracji i audytu zmian, a także usprawnia standardowe zadania operacyjne:
•  Raporty i alerty na temat wszystkich zmian w usłudze Active Directory, w tym konfiguracja i schemat, konta użytkowników i grup, delegacje i zezwolenia oraz wsparcie dla Group Policy Objects.
•  Wgląd we wszystkie szczegóły o tym, kto, co, gdzie i kiedy zmienił, uwzględniające wartości przed i po dla wszystkich zmian oraz stacja robocze odpowiedzialne za zmiany.
•  Przegląd i analiza stanu konfiguracji dla dowolnej daty w przeszłości.
•  Rozpoczęcie raportowania w czasie kilku godzin od wdrożenia.
•  Zwiększenie bezpieczeństwa kontrolerów domen Active Directory nawet na poziomie nagrywanie aktywności administratorów.
•  Zmniejszenie obciążenia działu helpdesk i zapewnienie ciągłości biznesowej z dodatkowymi możliwościami, takimi jak: śledzenie nieaktywnych użytkowników, alarmowanie o ważności hasła oraz możliwość przywrócenia obiektów w Active Directory.

 

 

Moduły Netwrix Auditor: