#1 for change auditing
Netwrix Auditor for Windows Server
AuditorWS

Windows Server jest krytycznym systemem dla środowisk Active Directory, baz danych i serwerów plików, aplikacji biznesowych, usług internetowych i wielu innych ważnych elementów infrastruktury IT. Audyt systemu Windows Server powinien być absolutną koniecznością dla większości organizacji. Narzędzie Netwrix Auditor for Windows Server automatyzuje inspekcję zmian, konfiguracji i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, aby pomóc poprawić bezpieczeństwo, usprawnić proces zapewniania zgodności i zoptymalizować rutynowe operacje.

Netwrix Auditor for Windows Server zapewnia kompletny wgląd w infrastrukturę Windows Server. Zawiera szczegółowe informacje o konfiguracjach serwerów, które można porównać do linii bazowej lub dowolnego punktu w przeszłości, wykrywa i raportuje wszystkie zmiany dokonane w konfiguracji serwera i umożliwia nagrywanie aktywności użytkowników.

Do głównych funkcji możemy zaliczyć:
- Szczegółowe raporty dotyczące bieżącej konfiguracji serwerów Windows, które umożliwiają łatwe porównanie danej konfiguracji z punktem bazowym lub określonym momentem w przeszłości, dzięki czemu można wykryć i naprawić luki w zabezpieczeniach.
- Alerty dotyczące wzorców zagrożenia, powiadamiające o krytycznych zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem, wraz ze wszystkimi szczegółowymi informacjami wymaganymi do usunięcia złośliwych lub przypadkowych zmian, które mogłyby narazić konfigurację oraz dane.
- Widoczność każdej zmiany w środowisku Windows Server, zawierające kluczowe szczegóły dotyczące wszystkich zmian, w tym: kiedy dokonano każdej zmiany, kto ją wykonał i co dokładnie zostało zmienione, z wartościami przed i po.
- Nagrywanie aktywności użytkowników, dzięki czemu możliwa jest ochrona systemów i krytycznych aplikacji, nawet jeśli nie generują logów.
- Gotowe raporty zgodności, zgodne ze standardami oraz przepisami, w tym: PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, FISMA / NIST, CJIS, GDPR oraz wiele innych.
- Nieinwazyjna architektura działająca bezagentowo, nie obniżająca wydajności i nie powodująca przestojów systemu.

 

Moduły Netwrix Auditor: