#1 for change auditing
Netwrix Auditor for VMware
ADVmware2

Netwrix Auditor for Vmware to moduł do audytu zmian platform VMware vSphere, vCenter oraz autonomicznych hostów ESXi. Narzędzie to pomaga umocnić bezpieczeństwo oraz usprawnić zgodność z normami.  Aplikacja umożliwia pełny wgląd w infrastrukturę wirtualną poprzez wykrywanie i raportowanie zmian dokonanych w vCenter, serwerach, folderach, klastrach, pulach zasobów i konfiguracjach sprzętowych maszyn wirtualnych.

Główne funkcjonalności:
Głęboki wgląd w każdą zmianę – Szczegółowe dane o każdej zmianie, kiedy została dokonana, kto ją dokonał i co dokładnie zostało zmienione z wartościami przed i po - w całej infrastrukturze VMware.

Szczegółowe raporty - Umożliwiają użytkownikom uprzywilejowanym uzyskać konkretne informacje z kontroli. Predefiniowane raporty oferują filtrowanie, sortowanie i eksportowanie.

Tryb bezagentowy - Bezagentowy sposób zbierania danych nie wprowadza ryzyka przestojów dla serwerów produkcyjnych, nie ingeruje także w stabilność czy niezawodność systemu.

Wbudowane raporty zgodności VMware - Zawiera wbudowane raporty wielu aktualnych regulacji zgodności, w tym PCI DSS 3.0, HIPAA, SOX, FISMA / NIST800-53 i ISO / IEC 27001.

Utrzymanie codziennego bezpieczeństwa oraz wydajności środowiska wirtualnego to ważne i niełatwe zadanie. Netwrix Auditor for Vmware jest kluczowym elementem solidnej strategii bezpieczeństwa, ponieważ pomaga szybko wykrywać i naprawiać nieautoryzowe zmiany i błędy, które mogłyby prowadzić do przestojów, utraty danych lub ich niezgodności z regulacjami.

 

 

Moduły Netwrix Auditor: