#1 for change auditing
Netwrix Auditor for NetApp
netwrix netapp

Aplikacja Netwrix Auditor for NetApp umożliwia wykrywanie i klasyfikowanie poufnych danych, śledzenie wszystkich działań związanych z plikami, prób dostępu do danych oraz weryfikację uprawnień dla wszystkich plików w środowiskach NetApp. Moduł ten jest częścią platformy Netwrix Auditor służącej do analizy zachowań użytkowników i ograniczania ryzyka w hybrydowych środowiskach IT.

Do głównych funkcji możemy zaliczyć:
- Ponad trzydzieści gotowych raportów zapewnia wgląd w Filer NetApp: zmiany, udane i nieudane próby uzyskania dostępu do danych, zmiany uprawnień, skuteczne uprawnienia, nadmierne uprawnienia, własność danych i wykorzystanie danych w macierzach NetApp.
- Niestandardowe alerty pomagające szybko wykryć zewnętrzne zagrożenia lub nieprawidłowe działania wewnętrzne, takie jak nieautoryzowane próby odczytania ważnych danych.
- Funkcja interaktywnego wyszukiwania pomoże szybko znaleźć dokładne dane potrzebne w ogromnym zestawie danych audytu, wskazując szczegóły nawet najbardziej złożonych incydentów związanych z bezpieczeństwem.
- Funkcja wykrywania i klasyfikowania danych umożliwia szybkie wykrycie podejrzanego dostępu do poufnych plików i folderów oraz ich weryfikację w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
- Optymalizacja przestrzeni pamięci masowej NetApp poprzez monitorowanie wykorzystania danych i zmian, a także maksymalne wykorzystanie istniejącej przestrzeni dyskowej poprzez identyfikację użytkowników, którzy mają duże, zduplikowane lub nieużywane pliki.
- Predefiniowane raporty zgodności z wymaganiami: PCI DSS, HIPAA, SOX, GLBA, FISMA / NIST, CJIS, GDPR i innych.
- Długoterminowe oraz bezpieczne przechowywanie szczegółowych dane audytu w dwupoziomowej (opartej na plikach + bazę danych SQL) pamięci AuditArchive.

 

Moduły Netwrix Auditor: