#1 for change auditing
Netwrix Auditor for SQL Server
AuditorSQL2

Microsoft SQL Server jest jednym z kluczowych elementów w środowiskach informatycznych, a wiele firm opiera swój biznes na danych zawartych w tym systemie. Baza danych SQL Server jest skomplikowanym narzędziem, które obejmuje wiele typów przedmiotów i ustawień.

Netwrix Auditor for SQL Server dostarcza pełny wgląd w środowisku Microsoft SQL poprzez śledzenie i raportowanie zmian obiektów oraz zezwoleń. Monitorowane są takie dane jak instancje, role, baz danych, tabele i procedury, co pozwala organizacjom poprawić bezpieczeństwo infrastruktury SQL Server i zapewnić jej nieprzerwaną dostępność.

Najważniejsze cechy Netwrix Auditor for SQL Server:

Pełne informacje o każdej zmianie - Zapewnia kompletne oraz szczegółowe dane na temat wszystkich zmian w środowisku SQL Server. Łatwo określić, kiedy dana zmiana została wprowadzona, który ją uczynił i co dokładnie zostało zmienione. Można również porównać obecne i przeszłe wartości zmienionych danych.
Szczegółowe sprawozdania z kontroli i panele - Zapewnia administratorom IT i użytkownikom biznesowym czytelne informacje.  Predefiniowane raporty z kontroli i panele można łatwo dostosować za pomocą funkcji filtrowania, sortowania, eksportowania oraz innych opcji.
Interaktywna wyszukiwania danych z audytu - Umożliwia administratorom baz danych SQL Server dostęp do szybkiego przeszukiwania danych kontrolnych.  Wyszukiwarkę można z łatwością spersonalizować pod konkretne kryteria wyszukiwania, aby spełnić niestandardowe wymagania raportów i badania incydentów.
Usprawnione raportowanie zgodności - Ułatwia raportowanie zgodności SQL Server z zestawem predefiniowanych raportów odwzorowujących spełnianie zgodności z normami: PCI DSS 3.0, HIPAA, SOX, FISMA / NIST800-53 oraz ISO / IEC 27001.
Rozwiązanie bezagentowe – Newrix Auditor działa bez instalowania agentów.  Ta metoda zbierania danych nie koliduje z procesami systemu i w związku z tym zmniejsza ryzyko wystąpienia przestojów w systemie bazodanowym.

 

 

Moduły Netwrix Auditor: