#1 for change auditing
Netwrix Auditor for Office 365

Śledzenie zmian jest kluczową częścią monitorowania bezpieczeństwa usługi Office 365. Dzięki Netwrix Auditor można uzyskać pełną widoczność krytycznych zmian w środowisku Office 365, a także działań w usługach Exchange Online, SharePoint Online oraz OneDrive dla Firm. Netwrix Auditor for Office 365 odnotowuje nieautoryzowane zmiany dotyczące członkostwa w grupach zabezpieczeń, zasad, ustawień udostępniania, zawartości i użytkowników poczty oraz pomaga usunąć niewłaściwe zmiany, zanim spowodują one naruszenia bezpieczeństwa lub wpłyną na użytkowników Office 365.

Główne cechy modułu Netwrix Auditor for Office 365 to:
Szczegółowy audyt zmian - Głęboki wgląd w zmiany konfiguracji, zabezpieczeń i uprawnień w systemach Exchange Online, OneDrive dla Firm i SharePoint Online, w tym informacje o tym, kto, co, kiedy i gdzie, oraz wartości przed i po.
Monitorowanie dostępu do danych - Raporty o tym, kto uzyskał dostęp do witryny SharePoint Online lub pobrał z niej dokumenty, a także o tym, kto synchronizował pliki w OneDrive dla Firm, co może być przypadkiem nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych.
Raportowanie zmian treści - Monitorowanie każdej zmiany w witrynach, listach i dokumentach SharePoint Online oraz danych OneDrive dla Firm (takich jak zmiany nazw, usuwanie witryn i aktualizacje plików) w celu wykrycia podejrzanej aktywności użytkownika i zapobiegania utracie danych.
Alerty o krytycznej aktywności - Zapewniają bezpieczeństwo danych i zapobiegają przestojom, powiadamiając administratora o działaniach, które wymagają natychmiastowej uwagi, takich jak zmiany konfiguracji zabezpieczeń serwera poczty lub ustawienia udostępniania SharePoint Online.
Raporty dotyczące aktywności w skrzynkach pocztowych - Wykrywanie dostępu do skrzynek pocztowych Exchange Online przez osoby niebędące ich właścicielami.
Kompleksowe raporty i panele kontrolne - Rozszerzone dzienniki audytu Office 365 przy pomocy gotowych predefiniowanych raportów i pulpitów z możliwością filtrowania oraz sortowania.
Wyszukiwanie interaktywne - Szybkie sortowanie ścieżki audytu oraz precyzyjne kryteria wyszukiwania.
Wykrywanie anomalii zachowania - Identyfikacja kont użytkowników wysokiego ryzyka, przy pomocy agregacji ich nietypowego działania w środowisku Office 365 oraz innych systemach chmurowych i lokalnych.

 

Moduły Netwrix Auditor: