#1 for change auditing
Netwrix Auditor for Sharepoint
AuditorSP

Microsoft SharePoint to miejsce wymiany pomysłów, treści oraz wizji pracowników w firmach. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje używają środowiska SharePoint do przechowywania poufnych danych czy dzielenia się treścią. Udane wdrożenie i zarządzanie SharePoint jest kluczowe dla elementów takich jak strategia współpracy, wydajność, zarządzanie treścią, komunikacja wewnętrzna, strony internetowe adresowane do kientów i wiele innych.

Lepsze zarządzanie ryzykiem, koszty i czas to tylko niektóre z powodów przyjęcia SharePoint jako podstawowego systemu do tworzenia stron internetowych. Niestety infrastruktura SharePoint jest podatna na przypadkowe czy złośliwe zmiany, a modyfikacja konfiguracji farm czy treści dokonywana przez użytkowników nie posiadających odpowiednich praw nie jest sprawą trudną. Niestety natywny audyt SharePoint nie posiada zdolności do efektywnego i skutecznego badania uprawnień, konfiguracji i zmian zawartości. Brakuje także podstawowych możliwości raportowania nie wspominając już o gotowych, predefiniowanych wzorcach.

Netwrix Auditor for SharePoint to kompleksowe narzędzie audytu, które zapewnia pełną widoczność we wszystkich zmianach w środowisku. Bazując na wielokrotnie nagradzanej platformie NetWrix Auditor, obejmuje następujące obszary raportowania i audytu:
- Wgląd w konfiguracje farm i zmiany zabezpieczeń, w tym modyfikacji uprawnień i dziedziczenia uprawnień, przynależności grupowej, poziomu uprawnień i zasad bezpieczeństwa.
- Szczegółowe raporty dotyczące tworzenia, usuwania i modyfikacji treści SharePoint, w tym witryn, list i bibliotek, folderów, dokumentów i elementów listy.
- Prosta instalacja i konfiguracja, pierwsze kroki w ciągu godzin, a nie dni (gotowe wzorce raportów).
- Dodatkowe zwiększenie poziomu bezpieczeństwa SharePoint w połączeniu z narzędziem Netwrix Auditor for Windows Server i nagrywanie sesji aktywności użytkowników w środowisku SharePoint.

 

 

Moduły Netwrix Auditor: