#1 for change auditing
Przedstawiamy zupełnie świeży Netwrix Auditor X

Netwrix Auditor X to ważny kamień milowy w piętnastoletniej historii produktu, który ma na celu pomaganie organizacjom na całym świecie w zwiększaniu bezpieczeństwa przed cyberzagrożeniami.

Nowa funkcjonalność w Netwrix Auditor X umożliwia klientom:
- Skrócić czas wykrywania i badania incydentów związanych z danymi wrażliwymi. Dzięki bardziej szczegółowej analizie bezpieczeństwa zespoły ds. bezpieczeństwa mogą szybko wykrywać i reagować na działania zagrażające poufnym treściom.
- Cieszyć się spersonalizowanym bezpieczeństwem. Konfigurowalny ekran główny zapewnia użytkownikom natychmiastowy dostęp do najistotniejszych dla nich informacji, takich jak bieżące zagrożenia i ulubione raporty, dzięki czemu mogą szybko podejmować świadome decyzje w celu wzmocnienia swojego stanu bezpieczeństwa.
- Uzyskać kontrolę nad użytkownikami usługi Azure AD oraz ich rolami. Dzięki szczegółowym informacjom o użytkownikach i rolach usługi Azure AD w Netwrix Auditor X zespoły IT mogą jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem i udowodnić audytorom, że przestrzegają wymagań dotyczących zgodności i najlepszych praktyk branżowych dla swoich użytkowników w chmurze.
- Identyfikować i eliminować luki w zabezpieczeniach w usłudze SharePoint Online. Nowe szczegółowe raporty ułatwiają wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa w usłudze SharePoint Online, takich jak dokumenty udostępnione użytkownikom zewnętrznym lub dostępne dla wszystkich w organizacji.
- Dowiedzieć się, kto odczytuje poufne dane w SQL Server. Organizacje mogą pociągać uprzywilejowanych użytkowników do odpowiedzialności za niewłaściwe działania w SQL Server, takie jak odczytywanie informacji, których dane osoby nie powinny widzieć. W rezultacie zespoły ds. bezpieczeństwa mogą powstrzymać zachowania, które mogą prowadzić do wycieku danych, przyspieszyć dochodzenia w zakresie bezpieczeństwa i udowodnić audytorom, że tylko autoryzowani użytkownicy przeglądają poufne treści przechowywane w SQL Server.

„Netwrix Auditor ewoluował z narzędzia audytowego Active Directory do rozwiązywania problemów operacyjnych w kompleksowe rozwiązanie do analizy bezpieczeństwa dla problemów, które są najważniejsze na poziomie wykonawczym” — powiedział Steve Dickson, dyrektor generalny firmy Netwrix. „Ponad 11 000 organizacji na całym świecie polega na Netwrix Auditor, a każde wydanie staje się jeszcze prostsze w użyciu, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo. W ten sposób Netwrix zmienia branżę — sprawiamy, że potężne zabezpieczenia danych stają się łatwe”.

Aktualności