#1 for change auditing
Netwrix zabezpiecza Teams, Synology oraz Qumulo

Netwrix Auditor w najnowszej wersji 10.5 ogranicza ryzyko wycieku danych za pośrednictwem systemu Microsoft Teams oraz zabezpiecza dane na urządzeniach Synology oraz systemach opartych na Qumulo.

W sprzedaży jest już najnowsza wersja Netwrix Auditor 10.5. Nowa edycja ułatwia regularny i dokładny przegląd praw dostępu użytkowników, kontroluje nadmierną ekspozycję danych poprzez Microsoft Teams oraz umożliwia kontrolę nad wrażliwymi danymi na urządzeniach Synology oraz platformie Qumulo.

Dzięki najnowszej wersji Netwrix Auditor, użytkownicy mogą:
- Przeprowadzać regularne przeglądy dostępu z większą dokładnością i mniejszym nakładem pracy. Zamiast ręcznie wysyłać osobne wiadomości e-mail do każdego właściciela danych i analizować każdą odpowiedź, zespoły bezpieczeństwa mogą aktualizować prawa dostępu na podstawie zagregowanych danych od wszystkich właścicieli danych, którzy weryfikują uprawnienia i wskazują niezbędne zmiany za pomocą dedykowanego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu.
- Uczynić współpracę za pośrednictwem Teams zarówno wygodną, jak i bezpieczną. Organizacje mogą teraz ograniczyć nadmierną ekspozycję dokumentów w Teams, śledząc aktywność wokół danych udostępnianych zewnętrznym lub anonimowym użytkownikom i dostrzegając podejrzane zmiany, zanim doprowadzą one do naruszenia.
- Zapewnić bezpieczeństwo wrażliwych danych w magazynach plików Qumulo i Synology. Netwrix Auditor 10.5 daje zespołom IT kontrolę nad wrażliwymi danymi na urządzeniach marki Synology oraz systemach opartych na Qumulo, zmniejszając ryzyko ich niewłaściwej ekspozycji i wykrywając podejrzaną aktywność wokół nich.

Aktualności