#1 for change auditing
Netwrix Auditor 7.1 już dostępny

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się Netwrix Auditor v7.1, njnowszej edycji oprogramowania do audytu IT. W nowej wersji zostało uproszczone śledzenie przeszłych incydentów oraz udostępniono pełne śledzenie audytów zgodności. Program obsługuje również aplikację NetApp Clustered Data ONTAP, aby zapewnić monitoring szkodliwej aktywności we wszystkich urządzeniach pamięci masowej i klastrach NetApp.

Główne nowości Netwrix Auditor 7.1:
- Uproszczony dostęp do historycznych danych śledzenia umożliwia użytkownikom śledzenie incydentów związanych z bezpieczeństwem i określanie ich przyczyn, nawet, jeśli wystąpiły w odległej przeszłości. Wyodrębnione dane audytu są dostępne do analizy dla wszystkich interesariuszy i audytorów zewnętrznych dla całego okresu śledzenia.
- Program NetApp Clustered Data ONTAP udostępnia klientom pełną widoczność dostępu do danych i zmian wprowadzanych do plików, przy wykorzystaniu wszystkich zalet nowej wersji NetApp, w tym trybu klastra.
- Nowe predefiniowane raporty:
  * Raport Account Permissions (Uprawnienia kont) zawiera informacje o tym, kto ma dostęp do jakich danych we wszystkich udostępnionych plikach i pamięciach masowych, aby zapewnić, że uprawnienia pracowników są zgodne z ich rolami biznesowymi.
  * Raport Netwrix Auditor System Health (Stan systemu Netwrix Auditor) zawiera informacje o wydajności systemu Netwrix Auditor, aby zapewnić ciągłe monitorowanie najważniejszych systemów.

„Jako praktyk, który używał programu Netwrix w środowisku produkcyjnym rozliczeń, mogę powiedzieć, że Netwrix to bezcenne narzędzie wspierające audyt, które pozwoliło mi i innym pracownikom w mojej organizacji zaoszczędzić wiele godzin podczas naszych audytów PCI", powiedział David Monahan, dyrektor ds. badań, bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w Enterprise Management Associates. „Nowe funkcje audytu i obsługi dodane w wersji 7.1 zapewniają jeszcze lepszą widoczność i szybkość podczas realizacji zadań i tworzenia coraz lepszych projektów, nieobciążających budżetu organizacji”.

„W najnowszej aktualizacji programu Netwrix Auditor rozwiązano dwa problemy – poprawia on świadomość zagrożeń wewnętrznych oraz pomaga łatwiej i szybciej wyodrębnić dane dotyczące audytów zgodności i śledzenia zabezpieczeń”, powiedział Michael Fimin, dyrektor generalny i współproducent programu Netwrix. „Program Netwrix Auditor 7.1 umożliwia użytkownikom wdrożenie bardziej całościowego podejścia do zarządzania informacjami, poprawia bezpieczeństwo w firmie i umożliwia znacznie efektywniejsze zarządzanie ogromnymi ilościami znaczących danych, redukując ryzyko wycieków danych, niezgodność i problemy z dostępnością”.

Aktualności