#1 for change auditing
Rozwiązania » Dla biznesu
 • »
  Zgodność z regulacjami
  Netwrix Auditor zapewnia zgodność z normami: GDPR, ISO 27001, HIPAA, PCI, SOX, FISMA oraz innymi. Utrzymywanie zgodności jest również łatwiejsze dzięki kontroli autoryzowanych i nieautoryzowanych zmian oraz pracy w obrębie wszystkich systemów i aplikacji, nawet kiedy nie są tworzone żadne logi audytu.
 • »
  Zarządzanie operacjami
  Niekontrolowane i niezbadane zmiany w infrastrukturze IT mogą mieć negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstw, przerywając produkcję usług i powodując utratę przychodów i wiarygodności.
 • »
  Ciągłość biznesu
  Nieautoryzowane i przypadkowe zmiany w środowisku Active Directory, strukturze Group Policy, serwerach plików, Exchange, SQL Server, środowiskach wirtualnych oraz inne zmiany w infrastrukturze IT mogą mieć negatywny wpływ na ciągłość działania i przewidywalność.