#1 for change auditing
Ciągłość biznesu

Nieautoryzowane i przypadkowe zmiany w środowisku Active Directory, strukturze Group Policy, serwerach plików, Exchange, SQL Server, środowiskach wirtualnych oraz inne zmiany w infrastrukturze IT mogą mieć negatywny wpływ na ciągłość działania i przewidywalność.

Zdolność do zapewnienia ciągłości działania zależy w dużej mierze od tego, czy i jak szybko można wykryć i przywrócić niewłaściwe lub nieautoryzowane zmiany. Próbując wykonać to zadanie manualnie, wykorzystanie ogromnych zasobów pracy wydaje się nieuniknione. Natywny audyt w systemach nie jest wystarczający, aby odpowiednio wspierać potrzeby biznesowe, brakuje w nim ważnych szczegółów oraz zdolności do powiadamiania o zmianach. Znacznie bardziej zalecanym rozwiązaniem jest użycie programu do audytu, który zautomatyzuje i usprawni te czasochłonne zadania.

Audyt przy pomocy prostego, wydajnego i niedrogiego rozwiązania – to moliwe. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań opartych na logach, Netwrix bardzo łatwo znajdzie odpowiedzi na cztery kluczowe pytania:

-  Co zostało zmienione?
-  Kto to zmienił?
-  Kiedy nastąpiła ta zmiana?
-  Gdzie została dokonana zmiana?

Netwrix Auditor może dać odpowiedzi na kluczowe pytania, umożliwiając korzystanie z wcześniejszych i nowych wartości dla wszystkich modyfikowanych ustawień. Zawsze będziesz miał odpowiedzi na takie pytania, jak:

-  Kto usunął jednostkę organizacyjną w Active Directory?
-  Kto wyłączył politykę silnego hasła?
-  Jakie zmiany zaszły w konfiguracji maszyny wirtualnej?
-  Kto udostępnił poufne pliki?
-  Jakie serwery zostały usunięte z farmy SharePoint?

oraz na wszystkie inne rodzaje ważnych zmian.