#1 for change auditing
Zgodność z regulacjami

Netwrix Auditor zapewnia zgodność z normami: GDPR, ISO 27001, HIPAA, PCI, SOX, FISMA oraz innymi. Utrzymywanie zgodności jest również łatwiejsze dzięki kontroli autoryzowanych i nieautoryzowanych zmian oraz pracy w obrębie wszystkich systemów i aplikacji, nawet kiedy nie są tworzone żadne logi audytu.

Netwrix Auditor oferuje szybki dostęp do wymaganych raportów z centralnego AuditArchive, dwuwarstwowej pamięci przechowującej dane przez 10 lub więcej lat.