#1 for change auditing
Zarządzanie operacjami

Niekontrolowane i niezbadane zmiany w infrastrukturze IT mogą mieć negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstw, przerywając produkcję usług i powodując utratę przychodów i wiarygodności.

Natywne systemy audytu są zazwyczaj niewystarczające, aby odpowiednio wspierać potrzeby biznesowe. Brak im szczegółowości albo zdolności do powiadamiania o zmianach lub obu tych rzeczy. W celu ochrony kluczowych lub poufnych danych potrzebne są  rozwiązania oferujące skuteczny audyt zmian i konfiguracji w infrastrukturze informatycznej firmy.

Netwrix Auditor daje możliwość szybkiego wykrycia i zgłoszenia nieautoryzowanych lub niekontrolowanych zmian. Program automatyzuje i usprawnienia czasochłonne audyty. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań opartych na logach, Netwrix bardzo łatwo znajduje odpowiedzi na cztery kluczowe pytania:
-  Co zostało zmienione?
-  Kto to zmienił?
-  Kiedy nastąpiła ta zmiana?
-  Gdzie została dokonana zmiana?

Netwrix Auditor zawiera historyczne oraz aktualne wartości zmienionych ustawień konfiguracyjnych, dzięki czemu można łatwo odpowiedzieć na kluczowe, pytania w odniesieniu do wszystkich zmian, wprowadzonych w środowiskach:
-  Active Directory
- Windows Server
-  Exchange
-  VMware
-  SQL Server
-  SharePoint
-  NetApp
-  EMC
-  Office 365
-  Oracle Database
-  Azure AD