#1 for change auditing
Usługi dodatkowe

Firma Netwrix oferuje także pełen zakres usług dodatkowych. Zaprojektowanie, wdrożenie i testowanie to elementy, które mogą być dostarczone przez ekspertów producenta. Obecnie usługi te są podzielone na dwa pakiety: Netwrix JumpStart oraz Netwrix Health Check.

Netwrix JumpStart
Aplikacje NetWrix audytorskie są szybkie i łatwe do wdrożenia. Ale aby wdrożenie jeszcze prostsze, NetWrix oferuje program JumpStart, który obejmuje:
- Kompletny przegląd wymagań biznesowych oraz środowiska IT pod kątem audytu.
- Usługa wdrożenia potwierdzona oficjalnym certyfikat.
- Ukierunkowane szkolenie dla zespołu IT.

Netwrix Health Check
Po wdrożeniu użytkownik powinien mieć pewność, że narzędzia NetWrix są prawidłowo skonfigurowane i używają swojego pełnego potencjału. Usługa Netwrix Health Check obejmuje:
- Ocenę powdrożeniową, która potwierdzi, że rozwiązanie zostało wdrożone i skonfigurowane z dostosowywaniem do zmieniających się wymagań dotyczących zarówno technologii jak i biznesu.
- Ocenę efektywności zarządzania środowiskiem IT i wskazania miejsc ewentualnego rozszerzenia posiadanych modułów lub dodania nowych.
- Identyfikacja wyzwań w środowisku informatycznym oraz opcjonalne zalecenia dotyczące dodatkowych rozwiązań technologicznych (także innych vendorów).

Prosimy o kontakt w celu przedstawienia szczegółowych informacji oraz kosztów.