#1 for change auditing
Średnia

Obecnie, bez odpowiedniej kontroli zmian, organizacje średniej wielkości ryzykują utratę kontroli nad infrastrukturą informatyczną oraz kosztowne naruszenia zasad lub norm bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa te stają przed wieloma podobnymi wyzwaniami jak duże organizacje. Niestety ciężej im tym wyzwaniom sprostać z racji ograniczonych zasobów informatycznych i personalnych.

Netwrix oferuje proste w obsłudze, skuteczne i niedrogie rozwiązania, które umożliwiają śledzenie i sprawozdawczość na temat wszystkich zmian dokonywanych w całej infrastrukturze IT. Poprzez automatyzację audytu zmian infrastruktury IT, można zdecydowanie usprawnić utrzymanie bezpieczeństwa i dostępność infrastruktury informatycznej.

Wielkość organizacji