#1 for change auditing
Duża

Większe organizacje napotykają unikalny problem posiadania wielu ustawień w rękach specjalistów, którzy zarządzają bardzo konkretnymi częściami infrastruktury IT. Pojedyncze zmiany, które mogą pozostać niezauważone, mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i dostępność najważniejszych systemów. Rozwiązanie przeznaczone do audytu zmian w dużej organizacji musi dostosowywać się do ciągle zmieniającego się środowiska oraz pomóc sprostać wyzwaniom audytu, takim jak utrzymanie zgodności z przepisami, jednocześnie minimalizując ryzyko naruszenia bezpieczeństwa oraz zapewnić ciągłość działania i efektywność operacyjną.

NetWrix Audytor oferuje skuteczną inspekcję zmian całej infrastruktury IT i daje odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich istotnych zmian:
•    Co zostało zmienione?
•    Jakie były wartości przed i po zmianie?
•    Kto dokonał zmiany?
•    Kiedy i gdzie została dokonana zmiana?

Łatwe do zrozumienia i zaplanowania raporty na żądanie pozwalają dokładnie wiedzieć, co dzieje się w organizacji. Raportowanie „state in time” pozwala na wgląd danych stanu infrastruktury IT we wskazanym okresie.

 

 

Wielkość organizacji