#1 for change auditing
Rozwiązania » Branża
 • »
  Edukacja
  Pracownicy IT pracujący w oświacie są odpowiedzialni za najbardziej niepowtarzalny i zróżnicowany zestaw użytkowników. Wydziały, pracownicy i studenci mogą być źródłem zapomnianych haseł, utraconej produktywności, złośliwych lub przypadkowych zmian w infrastrukturze IT, które mogą mieć negatywne konsekwencje w postaci straty finansowej lub przerwania procesów edukacyjnych.
 • »
  Energetyka
  Dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, pewność ciągłości usług jest niezbędna. Na ich barkach spoczywa niezakłócone dostarczanie zasilania lub ciepła dla tysięcy firm oraz odbiorców fizycznych. Dlatego też zespoły informatyczne firm energetycznych muszą zapewnić ciągłość dostępności systemów poprzez śledzenie ewentualnych błędów w systemach krytycznych, a także innych działań użytkowników, które mogą prowadzić do niższej wydajności lub przestojów.
 • »
  Finanse
  Ochrona aktywów informacyjnych jest niezbędna do ustanowienia oraz utrzymania zaufania między dostawcami usług finansowych a ich klientami. Całość działań powinna być poparta zgodnością z normami i ochroną reputacji organizacji.
 • »
  Instytucje rządowe
  Agencje rządowe muszą być w stanie natychmiast reagować na przypadkowe zmiany w infrastrukturze IT w celu utrzymania bezpieczeństwa zasobów danych i służyć społeczeństwu bez żadnych przestojów. W tych instytucjach niekontrolowane i niezbadane zmiany infrastruktury IT bądź utrata wrażliwych danych są niedopuszczalne. Rozwiązaniem zabezpieczającym przed tego typu przypadkami jest Netwrix Auditor - proste, skuteczne i niedrogie rozwiązania zapewniające wygodne śledzenie i stały przegląd zmian w różnych systemach i aplikacjach.
 • »
  Służba zdrowia
  Podmioty świadczące opiekę zdrowotną muszą chronić informacje o pacjencie, utrzymując je w bezpieczeństwie i poufności oraz zachować zgodność z wieloma standardami i regulacjami (GDPR czy HIPAA). Niekontrolowane zmiany w systemach krytycznych, takich jak Active Directory lub SQL Server, mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa i zgodności, a w wyniku tego do strat finansowych czy nadszarpniętej reputacji.