#1 for change auditing
Netwrix Auditor for VMware

Kontrola bezpieczeństwa aplikacji może zmaleć  bez właściwego zarządzania infrastrukturą podstawową. We współczesnym świecie IT to często oznacza, że  infrastruktura wirtualna jest zasilana technologią VMware.

Netwrix Auditor dla VMware jest kompleksowym rozwiązaniem, który daje pełny wgląd we wszystkie zmiany dokonane w środowisku VMware ESX, ESXi i vSphere. Oparte na wielokrotnie nagradzanej platformie NetWrix Auditor rozwiązanie, dotyczy następujących obszarów krytycznych raportowania i audytu VMware:

  • Bądź informowany o wszystkich krytycznych zmian konfiguracji VMware, w tym ustawień host system, zasobów klastra i poszczególnych maszyn wirtualnych.

  • Zarządzaj wirtualnymi maszynami sprawl i nadmiernym wykorzystaniem zasobów, poprzez uzyskanie raportów na temat tworzenia wirtualnych maszyn i obrazów oraz zmiany konfiguracji zasobów VM.

  • Poznaj wszystkie szczegóły o tym, kto co zmienił, kiedy i gdzie, włączając wartości przed i po, dla wszystkich zmian..

  • Rozpocznij w godzinę, jest to łatwiejsze bez setek raportowych pól.

Większy wzrost bezpieczeństwa Twoich krytycznych serwerów Windows napędzanych przez VMware host dzięki audytowi systemu operacyjnego Windows Server i nagrywaniu wideo aktywności użytkownika na kontrolerach domen!

Technologie